During COP 28 in Dubai, United Arab Emirates, notable figures from the finance sector convened at the panel discussion titled "Alignment of Faith-Based Investments and Impact Investments with Sustainable Development Goals"

During this year's COP 28 in UAE, the panel on "Alignment of Faith-Based Investments and Impact Investments with Sustainable Development Goals" was hosted by the Climate Change Directorate under the Ministry of Environment, Urbanization, and Climate Change and National Impact Investing Advisory Board. The panel convened notable figures from the finance industry to discuss the $4 trillion annual investment gap required for the global attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Event Corner 07.12.2023, 10:42 07.12.2023, 10:50
27
During COP 28 in Dubai, United Arab Emirates, notable figures from the finance sector convened at the panel discussion titled "Alignment of Faith-Based Investments and Impact Investments with Sustainable Development Goals"

Paneldeki tartışmalar kapsamlı bir şekilde İslami Finans'ı kapsadı ve yenilikçi ve alternatif bir finansal araç olarak İnanca Dayalı Finans'a odaklanıldı. Bu yaklaşımın, etki ekonomisini yönlendirme ve sürdürülebilir finans ilkelerini içselleştirme potansiyeli nedeniyle vurgulandı. Panelin moderatörlüğünü Etki Yatırım Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil üstlendi.

Panelistler arasında HSBC Yöneticisi ve MENAT İslami Finans Başkanı Mohammed Dawood; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Kızılkaya; Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Direktörü Fatma Çınar; ve Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Kemal Küçükcan.

TKBB Direktörü Fatma Çınar, katılım bankacılığı ve etki yatırımının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlaştırılması konusunda TKBB'nin kolaylaştırıcı rolünün altını çizdi. Ayrıca sürdürülebilir finansın içselleştirilmesi ve İslami finans ilkelerine uyumu konusunda önemli kilometre taşlarını ve iyi uygulamaları paylaştı.

Panelde inanç temelli finansın ilerlemesinin, etki ekonomisinin genişletilmesi ve sürdürülebilir finansın ana akım uygulamalara tam entegrasyonu için nasıl önemli bir fırsat sunduğu ele alındı. Konuşmacılar, sosyal ve ekonomik finans için kaynakların harekete geçirilmesinde zekat ve sukuk'un kritik rolünü vurgulayarak İslami finansın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirilmesine yönelik pratik adımları tartıştılar. Ek olarak, bu araçların etki yatırımı ilkeleriyle nasıl uyumlu olduğunun altını çizdiler.

Ayrıca tartışmalarda başarılı yeşil sukuk projeleri vurgulandı, TKBB'nin kolaylaştırıcı rolü araştırıldı ve düzenleyici çerçevenin Türkiye'de sürdürülebilir finansın geliştirilmesindeki etkisi araştırıldı. 
Bu işbirlikçi çaba, sektörün sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığını güçlendirmeyi amaçlıyor. COP 28'deki çok sayıda tartışma, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişe önemli bir katkı sağlayan İslami finansın potansiyelini öne çıkaracak.

Comments (0)
In order to comment, please login
banner2
Daily Survey All
Evaluate the 33h Issue of Katılım Finans!
Evaluate the 33h Issue of Katılım Finans!
banner4